Kvalitets- och miljöpolicy

Industrigalv i Borås AB är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001 och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001. Vi strävar efter att uppfatta intressenternas och speciellt våra kunders krav och förväntningar på ett riktigt sätt, samt tillfredställa dessa behov bättre än våra konkurrenter. Kvalitetsarbetet styrs mot noll fel genom att vi arbetar med ständiga förbättringar.

Certifikat

Miljöpolicy

Vår målsättning är att uppträda och verka för att alltid uppfattas som ett miljöinriktat företag.

I enlighet med de nationella miljömålen är vårt mål att utföra legoytbehandling på ett sådant sätt att ekologiskt hållbar utveckling främjas.

Miljöpolicy (pdf) »

Kvalitetspolicy

Industrigalv i Borås AB skall alltid sätta kunden i fokus, och utföra legoytbehandling i enlighet med kundavtal. 

Kvalitetspolicy (pdf) »