Elförzinkning i små och medelstora produktionsserier

Vår affärsidé bygger på att erbjuda legoytbehandling med huvudinriktning på elförzinkning i små och medelstora produktionsserier, detta till i huvudsak den svenska verkstads- och fordonsindustrin.

Våra framgångsfaktorer utgörs av hög produktkvalitet, korta leveranstider och personlig service. Lägg därtill en rad mertjänster i form av montering, paketering och leveranser med egen turbil.

Industrigalv i Borås AB har sitt ursprung i ISÅ Produkter, som grundades av Carl Åke Svensson 1957 och som sedan togs över av sonen Bengt Svensson 1987. Sommaren 2014 förvärvade Dejan Ahlenius bolaget.

Alltsedan 1960 har vi fokuserat på just ytbehandling, varför vi stolt kan säga att vi vet vad vi håller på med. I takt med tiden har verksamheten byggts ut vad gäller utrustning, maskiner, lokaler och system – allt för att svara upp mot marknadens tuffa krav och behov.

Kontakta oss