ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Industrigalv i Borås AB är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001 och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001. Vi strävar efter att alltid motsvara våra kunders och intressenters högt ställda krav och förväntningar på ett professionellt sätt. Vår ambition är att ligga steget före våra konkurrenter och att kunna tillfredsställa våra kunder fullt ut. Vi jobbar kontinuerligt med ständiga förbättringar och vårt kvalitetsarbete siktar mot noll fel.

Kvalitetspolicy

Industrigalv i Borås AB skall alltid sätta kunden i fokus och utföra legoytbehandling i enlighet med gällande kundavtal.

Miljöpolicy

Vår målsättning är att uppträda och verka för att alltid uppfattas som ett miljöinriktat företag.
I enlighet med de nationella miljömålen har vi som mål att utföra legoytbehandling på ett sådant sätt att ekologiskt hållbar utveckling främjas.

Nyheter

Från andra halvan av 2023 så kommer verksamheten att vara i stort sett Co2-fri. Detta då vi fasar ut vår oljepanna och kommer investera i en större bergvärmelösning. Denna investering är ett klimatinvesteringsstöd i samarbete med ”NextGeneration EU”. Fler nya och klimatsmarta lösningar kommer även utföras på Industrigalv under 2024, så håll utkik på denna flik framöver!