Ytbehandling med elförzinkning

Vi erbjuder ytbehandling av detaljer för en mängd olika branscher och industrier – och då främst elförzinkning. Vi har ett mycket brett kontaktnät, vilket gör att vi även kan ombesörja andra ytbehandlingar såsom zinkjärn, pulverlack, zink-nickel och fosfatering.

Alla ytbehandlingar utförs med högsta kvalitet och noggrannhet. Efter ytbehandlingen kontrolleras detaljerna med en röntgenmaskin, så att de har erhållit rätt skikttjocklek. Mätprotokoll kan erhållas om så önskas.

Trumline 1: Alkalisk zink

 • 3-värd blåpassivering Fe/Zn (μ) P1
 • 3-värd gulpassivering Fe/Zn (μ) P2
 • 3-värd tjockfilmspassivering Fe/Zn (μ) P5
 • Sealing (T2)

Trumline 2: Alkalisk zink

 • 3-värd blåpassivering Fe/Zn (μ) P1
 • 3-värd gulpassivering Fe/Zn (μ) P2
 • 3-värd svartpassivering Fe/Zn (μ) P4
 • Sealing (T2)

Hängline: Alkalisk zink

 • 3-värd blåpassivering Fe/Zn (μ) P1
 • 3-värd gulpassivering Fe/Zn (μ) P2
 • 3-värd svartpassivering Fe/Zn (μ) P4
 • 3-värd tjockfilmspassivering Fe/Zn (μ) P5
 • Betning (järn/rostfritt material)
 • Hängbadet har en kapacitet på 3 längd, 0.6 bredd, 1.25 djup (meter) med en maxvikt på 300 kg.

Manuell hängline:

 • Svartpassivering
 • Gulpassivering
 • Kapacitet 0,9×0,8×0,54 m
 • Zinkfosfatering (små batcher)
 • Vaxning (Gleitmo, Dinitrol etc)